Whitefield Presbyterian Church Abergavenny

Penypound, Abergavenny, NP7 5UD

14632997_10154631632059655_381139611509735819_n